Václava Hájka z Libočan Kronika česká. II, Zánik pohanství. R. 905-1100.

Hájek z Libočan, Václav
Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, . 1 l., 482 s.
Edice: Staročeská knihovna ; č. 3