Václav z Michalovic.

Čech, Svatopluk; il. Liebscher, Adolf
František Šimáček, . 112 s.; 111 s.