Václav Vavřinec Reiner : obrazy a fresky : Zámek Duchcov, Valdštejnská rodová galerie.

Pokorný, Pavel R; Preiss, Pavel
Propagační tvorba pro Památkový ústav v Ústí nad Labem, 1992. 187 s.