Václav Vavřinec Reiner (1689-1743), Krajiny se zvířaty : motivy Orfea se zvířaty a sletu ptáků kolem sovy v malířství střední Evropy a českých zemí v baroku = Václav Vavřinec Reiner (1689-1743), Landscapes with animals : motifs of Orpheus and animals and birds flocking around an owl in the painting of Central Europe and the Czech lands in the baroque.

Preiss, Pavel; Reiner, Václav Vavřinec
Národní galerie, . 103 s.
Edice: Malé katalogy starého umění