Václav Trégl.

Stefanová, Jana
Československý filmový ústav, 1972. 1 nestránkovaný sv