Václav Šolc - pěvec probuzení českého pracujícího lidu.

Hájek, Jiří
Rovnost, 1951. 40 s.