Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby.

Veber, Petr
1. vyd. Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, katedra strunných nástrojů, 2008. 407 s.