Sborník k šedesátinám Václava Jelínka.

Aleš, Jan
Sdružení úředníků a zřízenců sociálněpojišťovacích ústavů v republice Československé, . 96 s.