Václav Havel.

Kriseová, Eda
Vyd. 2., rozšíř. a revid. vyd. 1. Práh, 2014. 339 s., [72] s. obr. příl