Václav Havel : životopis.

Kriseová, Eda
1. vyd. v ČSFR. Atlantis, 1991. 175 s.