Václav : román českého kněze. Díl 1, Osudy venkovského českého kněze z let 1940 - 1969.

Vojkovský, Ladislav
Ladislav Vojkovský, . 208 s.