Václav Černý - život a dílo : materiály z mezioborové konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Filozofickou fakultou UK, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR : Náchod 23.-25. března 1995.

Černý, Václav; Brožová, Věra; ed. Brožová, Věra
Vyd. 1. Ústav pro českou literaturu AV ČR, . 347 s.
Edice: Edice K ; sv. 3