Václav Černý : život a dílo : materiály z mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Filozofickou fakultou UK, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR : Náchod, 23.-25. března 1995.

ed. Brožová, Věra
Vyd. 1. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1996. 347 s.
Edice: Edice K ; sv. 3