Václav Boštík : Osmdesát kreseb : [Kat. výstavy], Roudnice nad Labem květen - červen 1993.

Zemina, Jaromír
[Galerie moderního umění], 1993. [20] s.