V zemi Sv. Kříže.

Svátek, Josef Jan
Josef Jan Svátek, 1911. 275 s.