V zemi půlměsíce : cestovní causerie.

Svátek, Josef Jan
Řivnáč [distributor], 1909. 245 s.