V zemi mužů.

Matar, Hisham
Vyd. 1. Jota, 2009. 212 s.