V zemi Kristově : (vzpomínka na cestu do Palestiny).

Serao, Matilde
Cyrilo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, 1907. 319 s.