V západu slunce : Básně.

Votík, Miloš
Slovanské knihkupectví, 1929. 48 s.