V zámku a v podzámčí : Chyže pod horami : mimočítanková četba pro všeobecně vzdělávací školy.

Němcová, Božena
4., nezm. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 180 s.