V zámku a v podzámčí : Chyže pod horami : Mimočítanková četba pro všeobec. vzdělávací školy.

Němcová, Božena
3., nezm. vyd. SPN, 1965. 181, [2] s.