V zajetí touhy a života : 1918-1926.

Sedlák, Josef Marcel
Žofie Harbichová, 1927. [7] l