V zahrádce od jara do jara : Praktické a stručné návody.

Těšitel, Jan Josef
Páté přepracované a značně doplněné vydání. Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1948. 136-[II] s.