V zahrádce od jara do jara : praktické a stručné návody, jak ošetřovati zahradní a pokojové rostliny, zeleniny, ovocné stromy a keře.

Těšitel, Jan Josef
3. přeprac. a značně dopl. vyd. A. Neubert, 1938. 129 s.