V úskalí života.

Mittenhubrová, Anuše
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna, 1929. 116 s.
Edice: Ludmila ; Roč. XXX, sv. 1