V třicetileté válce : Obrázky dějepisné.

Dejmek, Petr
Hrnčíř v Bobnicích u Nymburka, 1897. 79-[II] s.
Edice: Budečské květy ; Čís. 2