V transu světel mihotání za noci i za svítání : snůška historek ze života pražských kumštýřů a jejich přátel.

Rydlo, Bohumil
nákl. vl, 1932. 150 s.