V tieni totality : politické perzekúcie na Slovensku v rokoch (1948-1953) : zborník materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 10.4.1996, doplnený o spomienky perzekvovaných osôb.

ed. Pešek, Jan
Historický ústav SAV, 1996. 216 s.