V srdci přírody.

Holeček, Jaroslav
2. dopl. vyd. 1964.