V srbském zajetí.

Volman, J
(Josef Voctář), 1928. 14 s.