V spoločnom štáte : Faktografia o výsledkoch národnostnej politiky KSČ a socialistického štátu.

Klimits, Ľudovít
1. vyd. Madách, 1989. 139 s.