V sovětských žalářích.

Brunovskij, Vladimir Christoforovič
1931.