V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích.

ed. Hruška, Petr
Vyd. 1. Academia, 2008. 738 s.