V soumraku lidstva : trilogie budoucnosti. Část I, Saharské slunce.

Hrubý, Tomáš
B. Kočí, 1927. 510 s.