V soumraku ideálů : Mládí sentimentálního hocha.

Bárta, Jan
Druž. Mor. kola spis, 1934. 127, 1 s.