V Siamu a Číně.

Kořenský, Josef
Otto, 1909. 106, 2 s.
Edice: Nové cesty po světě ; X