V šesťročnom zajatí : (spomienky na roky 1938-1945).

Böhm, Emanuel Teodor
Matica slovenská, 1994. 254 s., příl