V rukou osudu na africké farmě : román.

Riddell, Florence
Administrace Národní Politiky, 1936. 260 s.