V rozpuku mládí : románek.

Mittenhubrová, Anuše
Jos. R. Vilímek, 1929. 276 s.