V říši pavouků : doplňková četba k učebnicím zoologie pro zákl. devítileté školy, stř. všeobec. vzdělávací, zeměd. a pedagog. školy.

Baum, Jiří; Buchar, Jan; il. Holubec, Bohuslav
2., upr. vyd., (v SPN 1. vyd.). SPN, 1973. 289, [2] s.
Edice: Knižnice všeobec. vzdělání mládeže. Řada: Maják