V říši duchů, čarodějnic a magie : magické tradice a obyčeje našich předků, představy o onom světě, o démonech, pověrách a zakletých místech.

Lussi, Kurt
Vyd. 1. Fontána, 2011. 319 s.