V pustinách.

Sienkiewicz, Henryk
[Upr. a zkrácené vyd.]. Mladá fronta, 1968. 94 s.