V pustinách.

Sienkiewicz, Henryk
[Upr. a zkrácené vyd.]. Mladá fronta, . 94 s.