V púšti a v pralese.

Sienkiewicz, Henryk
V Mladých letách 3. vyd. Mladé letá, 1972. 309 s.