V púšti a v pralese.

Sienkiewicz, Henryk
2. vyd. v ML. Mladé letá, 1969. 310 s.
Edice: Klub mladých čitateľov