V prvej i druhej línii : (pohraničníci vo vojne).

Padžev, Michail Grigor'jevič; ed. Taratuta, Ž. V
1. vyd. Pravda, 1982. 388 s.
Edice: Memoáre. Členská knižnica Pravda