V premenách času : Ukrajinské národné divadlo, Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov.

Pukan, Miron
Divadelný ústav, 2007. 179 s.