V předních řadách : Československý svaz mládeže v letech 1958-1962.

Rovenský, Dušan
ÚV ČSM, 1965. 128 s.