V Pražském Podskalí jak bývalo : z vlastních pamětí.

Holeček, František
nákl. vl, 1931. 142 s.