V poutech pověry.

Modersohn, Ernst
Evangelická církev metodistická, 1992. 70 s.