V poušti a pustině : dobrodružný román.

Sienkiewicz, Henryk; il. Čutta, Václav
E. Beaufort, 1912. 2 sv. (282, 332 s.)